försäkring av elmoped

När ska jag försäkra min elmoped?

Du kan försäkra din elmoped så snart som du har köpt den. Det är viktigt att veta att du inte kan använda elmopeden utan minst en försäkring. Det ska vara en trafikförsäkring. Den får du betala cirka 2000 kronor för per år. Det kan vara lite olika pris beroende på det försäkringsbolag som du köper försäkringen från.

En trafikförsäkring innebär att du kan få ersättning för skador du åsamkar på medtrafikanter och deras fordon när du kör med din elmoped. Om du kör en elmoped med passagerare kommer trafikförsäkringen också att ge dig och de du skjutsar ersättning för skador till exempel i samband med en trafikolycka.

Halv- eller helförsäkring för elmoped

Det går också att köpa en halv- eller helförsäkring för elmoped. Räkna med upp till 8000 kronor per år för den här typen av försäkringar.

Om du har en halvförsäkring för elmopeden kommer det att innebära att du får ersättning vid stöld såväl som vid brand. Med helförsäkringen får du också ersättning för skador på mopeden. Det kan vara skador som beror på en olycka eller på att någon skadar din moped och smiter.

Price (kr) - slider
0 Kr65000 Kr

27000 kr

4.3 av 5
4.3/5

18000 kr

4.2 av 5
4.2/5

46000 kr

4.8 av 5
4.8/5

20000 kr

3.3 av 5
3.3/5

16000 kr

4 av 5
4/5

30000 kr

4.8 av 5
4.8/5